БДП - ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

За деца
За водачи
За родители


 ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/


 

Учениците, включени в групата за занимания по интереси „По улиците се движат коли и пешеходци“ участваха в занятие, проведено съвместно с техните родители.  Групата е сформирана по проект „Твоят час“ с цел да бъдат подпомогнати децата при формиране на умения и навици за правилно поведение на пътя. Занятието с участието на родители беше на тема „Какви съвети ми дава мама, когато излизам на пътя“. Деца и родители коментираха правилата за безопасно движение по улиците и пътищата и заедно изработиха макети на светофари и пътни знаци, решаваха игрословици, формулираха и записаха правила за най-безопасно придвижване от дома до училището.
Занятието беше организирано от ръководителя  на групата Дияна Христова – учител в НУ „Христо Ботев“.