БДП - ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

За деца
За водачи
За родители


 ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/


 

С познавателен филм за  правилата за пожарна безопасност децата от НУ „Христо Ботев“ получиха нови знания за правилно поведение сред природата, за да не се създават условия за възникване на пожари. Те научиха нови неща за работата на пожарникарите, за смисъла на техния труд и коментираха свои впечатления по темата. Класните ръководители проведоха инструктаж като коментираха с учениците основните изисквания за недопускане на пожари сред природата.