БДП - ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

За деца
За водачи
За родители


 ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/


 

Учениците от НУ „Христо Ботев“ заедно с техните родители гледаха и коментираха филма „Кой е срещу теб в мрежата“, който поставя въпросите за безопасното използване на интернет, за кибертормоза и дава напътствия за адекватно поведение в случай на кибертормоз. Класните ръководители запознаха родителите с признаците, по които могат да открият, че детето им е обект на кибертормоз. Родителите получиха разяснения за действията, които трябва да предприемат в такива случаи.
Срещата на ученици, родители и учители, посветена на въпроса за безопасното използване на интернет, е част от инициативите за отбелязване на Международния ден на розовата фланелка, посветен на борбата срещу тормоза в училище. Децата се запознаха с историята на този ден и споделиха свои мисли за правилно поведение във взаимоотношенията си със съученици и възрастни.