1. Обръщение на министъра на образованието и науката
2. За прехода от знания към умения
3. Компетентности и образование
4. Компетентностите и референтните рамки
5. Стратегия за възпитателна работа
6. Практикум