Отчет за проведените занимания по интереси през учебната 2021-2022 година

Отчет за проведените занимания по интереси през учебната 2020-2021 година

Отчет за проведените занимания по интереси през учебната 2019-2020 година

ДОКЛАД за дейността на Клуб „МЕГО“ за учебната 2021/2022 г.

Отчет за дейността на КЛУБ „МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ“ за учебната 2021/2022 г.

Постановление № 289 ОТ 12 декември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

  1. Важна информация и срокове

2. Портал

  3. Тематични области за занимания по интереси

  4. Анкета ученици

  5. Декларация за информирано съгласие

  6. Заявление от кандидат за ръководител

  7. Тематична програма и график на групата

  8. Дневник на група за занимания по интереси

  9. Отчет на ръководители ЗИ

  10. Най-важното от Постановлението