ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ OT СЛУЖИТЕЛИ В НУ „ХИСТО БОТЕВ“, С. ОРИЗАРИ, ОБЩ. ТВЪРДИЦА 2018 Г.

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗАПОВЕД ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ

ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ /Изтегли/

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ /Изтегли/