ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" [Дата на публикуване - 15 април 2019 г.]

ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" [Дата на публикуване - 15 април 2019 г.]

Заповед за определяне на доставчик по схема "Училищен плод" и по схема "Училищнo мляко" [Дата на публикуване - 13 май 2019 г.]


НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"