2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОТОКОЛ № 5/20.02.2023

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА СРЕЩА НА РОДИТЕЛИТЕ /20.02.2023/

2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОТОКОЛ № 4/19.12.2022

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА СРЕЩА НА РОДИТЕЛИТЕ /19.12.2022/

ПРОТОКОЛ № 3/24.11.2022

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА СРЕЩА НА РОДИТЕЛИТЕ /25.11.2022/

ПРОТОКОЛ № 2/28.10.2022

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /28.10.2022/

ПРОТОКОЛ № 1/30.09.2022

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /30.09.2022/

ПРОТОКОЛ № 7/07.09.2022

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /07.09.2022/

ПРОТОКОЛ № 6/29.07.2022

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /29.07.2022/

ПРОТОКОЛ № 5/05.05.2022

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /05.05.2022/

ПРОТОКОЛ № 4/30.03.2022

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /30.03.2022/

ПРОТОКОЛ № 3/09.02.2022

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /09.02.2022/

ПРОТОКОЛ № 2/28.10.2021

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /28.10.2021/

ПРОТОКОЛ № 1/20.09.2021

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /20.09.2021/

 

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ОРИЗАРИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ № 7/07.09.2021

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /07.09.2021/

ПРОТОКОЛ № 6/30.07.2021

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /30.07.2021/

ПРОТОКОЛ № 5/20.04.2021

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /20.04.2021/

ПРОТОКОЛ № 4/23.03.2021

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /22.03.2021/

ПРОТОКОЛ № 3/09.02.2021

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /09.02.2021/

ПРОТОКОЛ № 2/13.10.2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /13.10.2020/

ПРОТОКОЛ № 1/21.09.2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /21.09.2020/

 

2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ОРИЗАРИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ № 5/03.09.2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /03.09.2020/

ПРОТОКОЛ № 4/17.07.2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /17.07.2020/

ПРОТОКОЛ № 3/20.03.2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /20.03.2020/

ПРОТОКОЛ № 2/10.02.2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /10.02.2020/

ПРОТОКОЛ № 1/19.12.2019 /ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ/

ПОКАНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ /19.12.2019/

ПРОТОКОЛ ОТ СЪБРАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ /28.11.2019/

ПОКАНА ЗА СРЕЩА НА РОДИТЕЛИТЕ /28.11.2019/

ПРОТОКОЛ № 2/25.10.2019

ПОКАНА /25.10.2019/

ПРОТОКОЛ № 1/20.09.2019

ПОКАНА /20.09.2019/

 

2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЗА ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОС


ПРОТОКОЛ № 6/03.09.2019

ПОКАНА /03.09.2019/

ПРОТОКОЛ № 5/01.07.2019

ПОКАНА /01.07.2019/

ПРОТОКОЛ № 4/22.03.2019

ПОКАНА /22.03.2019/

ПРОТОКОЛ № 3

ПОКАНА /14.01.2019/

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ОРИЗАРИ

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 2

ПОКАНА /18.09.2018/

ПОКАНА /12.10.2018/ 

 

2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЗА ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОС

ПРОТОКОЛ ОТ СЪБРАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАПОВЕД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОС