ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"


ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

АНКЕТНА КАРТА

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ТЧ 2017-18


 

Твоят час - упражнения

Богомила Божидар Велчо Жейна Катя
Минка Петко Руска Сузана Янка

 

В часовете за преодоляване на обучителни затруднения по математика по проект „Твоят час“ децата се упражняваха да прилагат основните математически действия при решаване на различни задачи

Богомила Божидар Велчо Жейна Катя
Минка Петко Руска Сузана Янка

 

"За втора година учениците от НУ "Христо Ботев" имат възможност да работят в допълнителни часове за преодоляване на обучителни затруднение по БЕЛ и математика по проект "Твоят час". [Публикувано на 06 март 2018 г.]

Математика

Велчо Димитринка Жейна Иринка Мария
Петко Василев Петко Димитров Руска Сузана Янка

 

В групата за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ по проект "Твоят час" учениците повишават уменията си да пишат, да четат и да разказват. [Публикувано на 07 март 2018 г.]

Велчо Димитринка Жейна Иринка Мария
Петко Василев Петко Димитров Руска Сузана Янка