БДП - ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

За деца
За водачи
За родители


 ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/


 

Родители и ученици разговаряха на тема „Ние сме образовани и не сме изключение“ – част от информационната кампания по дейност 7 на проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
На 17 май 2022 година се проведе втората родителска среща от информационната кампания по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Срещата е част от работата по дейност 7: „Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и други заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците“.
Темата на срещата беше „Ние сме образовани и не сме изключение“. Родители, ученици и учители разговаряха за ползата от образованието, за  неговата роля в успешната социална реализация на младия човек. Целта на срещата е да се повиши мотивацията на ромските семейства за образоването на децата.
На срещата присъстваха родители, ученици, кметът на село Оризари и представители на читалището. Социалният работник по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ представи поредица от видеоматериали за успели представители на ромската общност, които са получили образование, придобили са професия и са се реализирали на трудовия пазар.
Учителите отново се поставиха въпроса за голямата роля на семейството за образованието на децата. Класните ръководители отговориха на родителски въпроси във връзка с продължаването на обучението на учениците след ІV клас.

На 10 май 2022 година се проведе първата планирана родителска среща от информационната кампания по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Срещата е част от работата по дейност 7: „Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и други заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците“.
На срещата присъстваха родители, ученици, кметът на село Оризари и представители на читалището. Социалният работник по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ представи презентацията „Моят избор е да уча!“, в която бяха поставени някои въпроси за взаимодействието между училището и родителската общност и ролята на семейството за успешното обучение и социална реализация на учениците.  Родители споделиха свои впечатления за различни практики в ромската общност, свързани с ранното отпадане на ученици от училище.
Класните ръководители отговориха на родителски въпроси във връзка с продължаването на обучението на учениците след ІV клас.

Както всяка година по това време, учители и ученици отново разговаряха за превенцията на инцидентите във водни басейни. Въпросът е особено важен преди настъпващия летен сезон и лятната ваканция за учениците. Под формата на презентация бяха представени  най-важните правила за безопасно поведение в близост до водни басейни. Разгледани и обсъдени бяха информационни материали от електронната страница на БЧК.

ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/

С песни и стихотворения, посветени на свободата и мира, учениците от НУ „Христо Ботев“ отбелязаха националния празник на България. Те се запознаха с живота и делото на героите от Априлското въстание и Руско-турската освободителна война.
Участниците в клубовете МЕГО и „Млади възрожденци“ изработиха картички на тема „Трети март – прославен ден!“


Маргарита Златева – ръководител на клуб „Млади възрожденци“
Дияна Христова – ръководител на клуб МЕГО

Участниците в клубовете "Млади възрожденци " и МЕГО подготвиха тематичен рецитал, посветен на Апостола на свободата Васил Левски.
Те се запознаха с живота и делото на Левски и четоха откъси от книгата "Разкажи ми за Левски".Дияна Христова - ръководител на клуб МЕГО
Маргарита Златева - ръководител на клуб "Млади възрожденци"

Подкатегории

Free Joomla! templates by AgeThemes